مجموعه فرهنگی ورزشی افق

مجموعه فرهنگی ورزشی افق

1) آماده سازی ورزشکاران حرفه ای رشته های مختلف برای مسابقات

2) تناسب اندام و فیتنس

3) آماده سازی ورزشکاران از آماتور تا حرفه ای و رسیدن به سکوی های قهرمانی

4) تنظیم برنامه غذای جهت اضافه یا کم کردن و رزن

5) مشاور جهت مصرف مکمل های ورزشی

/ 0 نظر / 43 بازدید